Źródła energii

Jeszcze kilka pokoleń temu, podstawowym źródłem energii, w świecie Winhersted, była siła fizyczna uzyskiwana od ludzi, zwierząt bądź dzięki warunkom naturalnym (wiatr, w szczególnych wypadkach woda). Wraz z postępem nauki, pojawiły się nowe możliwości.

Mechanizmy sprężynowe

Stosowane są w zegarach, żyrokopterach i do napędzania niektórych mniejszych urządzeń. Nakręcane są zazwyczaj siłą mięśni. Ich wadą jest niejednostajny skok sprężyny, co powoduje, że początkowo urządzenie działa bardzo szybko a na końcu bardzo wolno. Zazwyczaj posiadają również dość skomplikowaną konstrukcję, która ulega silnemu zużyciu podczas działania.

Ogniwa elektryczne

Ich źródłem mocy są reakcje chemiczne zachodzące między elektrodami a elektrolitem. Ten ostatni zazwyczaj jest substancją żrącą. Ogniwa przestają działać zazwyczaj na skutek rozpuszczenia się jednej z elektrod. Ponieważ nie wymagają spalania, są stosowane w sterowcach wykonujących dłuższe loty. Część ogniw produkuje podczas swego działania szkodliwe gazy, dlatego zalecane jest używanie ich raczej na otwartej przestrzeni. Ze względu na skład chemiczny elektrolitu, wymagana jest ostrożność przy ich użytkowaniu.

Silniki parowe

Obecnie najłatwiejsze w obsłudze, zwłaszcza w fabrykach, większych manufakturach i nielicznych pojazdach naziemnych. Niestety nieumiejętna obsługa może prowadzić do wybuchu zbiornika rozsadzonego ciśnieniem wewnętrznym. Ich dostępność jest ograniczona do regionów bogatych w wodę i drewno. Nawet tam są połączone często ze skraplarką pary wodnej, co pozwala na odzyskanie przynajmniej części wody.

Silniki spalinowe

Pozostają w sferze bardzo wczesnych eksperymentów, dostępne tylko dla najbogatszych i niosące ze sobą nieustające ryzyko wybuchu. Niektórzy alchemicy bez reszty poświęcili się tworzeniu mieszanek (w postaci gazowej i płynnej) dedykowanych do tego typu silników.