Generator pogody

W podstawowych zasadach systemu został umieszczony podstawowy generator pogody, ale poniżej przedstawiam wersję alternatywną. Kolor pierwszej karty określa strefę klimatyczną (o ile już jej nie ustaliłeś) a jej wartość - siłę wiatru, w skali Beauforta (również posiadającej 13 stopni). Podział na strefy jest uproszczony, jednak będzie miał znaczenie przy określaniu temperatury i opadów za pomocą drugiej karty.

Strefa klimatyczna - pierwsza karta
Trefl Karo Kier Pik
Zimna Umiarkowana Ciepła Gorąca

Jeśli gra toczyć się będzie w świecie Winhersted - efekty wiatru pojawiające się "na wodzie", należy przekształcić na analogiczne, pojawiające się na obszarze pokrytym suchym, drobnym pyłem.

Siła wiatru - pierwsza karta
Karta Skala - wiatr Opis lądowy Opis wodny
2 0 - Cisza Spokój. Gładka tafla.
3 1 - Powiew Delikatny ruch powietrza. Zmarszczki na wodzie.
4 2 - Słaby wiatr Liście szeleszczą, wiatr odczuwalny na skórze. Pojawiają się małe fale.
5 3 - Łagodny wiatr Poruszają się liście i drobne gałązki. Woda faluje.
6 4 - Umiarkowany wiatr Unosi się kurz i lekkie śmieci. Na falach pojawia się piana.
7 5 - Dość silny wiatr Kołyszą się małe drzewa, wiatr zaczyna gwizdać. Fale mają białe grzebienie.
8 6 - Silny wiatr Duże gałęzie są w ruchu, kapelusze zrywane są z głów. Pojawiają się grzywacze, fale bryzgają.
9 7 - Bardzo silny wiatr Całe drzewa są w ruchu, trudno jest iść pod wiatr. Morze burzy się, piana układa się w pasma.
10 8 - Sztorm / wicher Drzewa tracą drobne gałązki. Kierowanie pojazdami jest utrudnione. Umiarkowanie duże fale, łamiące się.
J 9 - Silny sztorm Delikatne konstrukcje są niszczone przez wiatr. Bardzo duże fale, z gęstą pianą.
Q 10 - Bardzo silny sztorm Drzewa są łamane i wyrywane z korzeniami. Wielkie fale, widoczność ograniczona.
K 11 - Gwałtowny sztorm Nawet solidniejsze konstrukcje mogą ucierpieć. Nadzwyczaj wielkie fale.
As 12 - Huragan Masowe zniszczenia na danym obszarze. Olbrzymie fale. Żywioł nie do opanowania.

źródło opisu skali: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_Beauforta

O temperaturze i opadach, możemy się dowiedzieć, losując drugą kartę - jednak jej interpretacja, będzie zależała od strefy klimatycznej (pierwsza karta), w której toczy się akcja. Typ opadów (deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem) nalezy dostosować do strefy klimatycznej i aktualnej temperatury.

Przykład: Jeśli jest zimno i pada, to raczej będzie to śnieg.

W tabeli opadów, stosuję w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia danego efektu "wędrującego Asa".

Strefa klimatyczna zimna

Obejmuje swoim obszarem odpowiednik ziemskiej strefy polarnej i subpolarnej. Ze wględu na niskie temperatury jest na niej nieco bardziej sucho niż w strefie umiarkowanej.

Względna Temperatura - druga karta
Trefl Karo Kier Pik
Zimno Zimno Chłodno Ciepło

 

Opady - druga karta
Karty Opis
2, 3 Nie pada i nie wygląda na to by miało zacząć
4, 5, As Nie pada
6, 7 Nie pada, ale wkrótce może zacząć
8, 9 Pada, ale chyba wkrótce przestanie
10, J Pada
Q, K Pada i nie wygląda na to by miało przestać.

Strefa klimatyczna umiarkowana

Zmienne temperatury na przestrzeni roku podobnie jak opady, powodują pewną nieprzewidywalność pogodową.

Względna Temperatura - druga karta
Trefl Karo Kier Pik
Zimno Chłodno Ciepło Gorąco

 

Opady - druga karta
Karty Opis
2, 3 Nie pada i nie wygląda na to by miało zacząć
4, 5 Nie pada
6, 7, As Nie pada, ale wkrótce może zacząć
8, 9 Pada, ale chyba wkrótce przestanie
10, J Pada
Q, K Pada i nie wygląda na to by miało przestać.

Strefa klimatyczna ciepła

Obejmuje swoim zasięgiem strefę klimatu podzwrotnikowego i zwrotnikowego. Modyfikacje w tabelach są podyktowane przewagą ciepłych temperatur i niskich opadów na tym obszarze.

Względna Temperatura - druga karta
Trefl Karo Kier Pik
Chłodno Ciepło Ciepło Gorąco

 

Opady - druga karta
Karty Opis
2, 3 Nie pada i nie wygląda na to by miało zacząć
4, 5, As Nie pada
6, 7 Nie pada, ale wkrótce może zacząć
8, 9 Pada, ale chyba wkrótce przestanie
10, J Pada
Q, K Pada i nie wygląda na to by miało przestać.

Strefa klimatyczna Gorąca

Ta strefa odpowiada klimatowi równikowemu. Zazwyczaj jest w niej ciepło lub wręcz gorąco i wilgotno.

Względna Temperatura - druga karta
Trefl Karo Kier Pik
Chłodno Ciepło Gorąco Gorąco

 

Opady - druga karta
Karty Opis
2, 3 Nie pada i nie wygląda na to by miało zacząć
4, 5 Nie pada
6, 7 Nie pada, ale wkrótce może zacząć
8, 9 Pada, ale chyba wkrótce przestanie
10, J, As Pada
Q, K Pada i nie wygląda na to by miało przestać.