Inspiracje i linki

Zasady Gier RPG

Strony zaprzyjaźnione

Oprogramowanie do tworzenia opowieści - paragrafówek i map myśli, weryfikacji tekstów

  • Twine - intuicyjny program do tworzenia interaktywnych opowieści
  • Manual do języka skryptowego Harlowe, używanego w Twine
  • Freemind - program do tworzenia map myśli (Mind Mappingu)
  • yEd - program do tworzenia diagramów i jego wersja "online" - umożliwiająca pracę z przeglądarki.
  • Jasnopis - Strona pozwalająca na sprawdzenie tekstu pod kątem jego trudności.