Kooperacja - zasady zaawansowane

W głównych zasadach systemu, zostały opisane podstawowe zasady kooperacji. Poniżej prezentuję ich rozwinięcie, które może wzmocnić działania drużynowe. Będzie miało ono zastosowanie głównie w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z wieloma graczami i poważniejszym wyzwaniem.

Może być to walka z dużą ilością przeciwników (lub dużym przeciwnikiem), ale też wyzwanie w postaci prowadzenia dużego okrętu albo budowania siedziby. Najistotniejsza w takich wypadkach jest deklaracja kooperacji, pozwala ona bowiem na zastosowanie zasad wspomagających pokonanie wyzwania. Wkład do wspólnych działań, jaki może być wniesiony przez poszczególne typy aktorów, występujących w danej scenie może być następujący:

  • Statyści - czyli tłum robotników, pracowników dedykowych do konkretnych zajęć, najemników etc. mogą dodać 1 punkt, do Testu Akcji, za każdych dwóch statystów, z zaokrągleniem w górę.

Przykład: Trzech statystów marynarzy na statku, dodaje 2 punkty do TA, podobnie jak czterech, jeśli będą potrzebne testy związane z dowodzeniem nim.

  • Aktorzy niezależni - czyli postacie posiadające swoje cele, kwalifikacje dodanych działań etc. mogą dodać tyle punktów do testu akcji ile wynosi ich Poziom Trudności pomniejszony o 9. Oczywiście w scenie może brać udział więcej niż jeden aktor niezależny. Minimalna premia, jakiej jest w stanie udzielić aktor wynosi 1 punkt.

Przykład: Tom Waite, majster budownictwa i architekt (PT=11) najęty do zarządzania ekipą stawiającą dom, dodaje 2 punkty (PT-9) do testu akcji.

  • Postacie graczy - prowadzone przez nich, mogą kooperować podobnie jak aktorzy niezależni - dodając do testu akcji wartość specjalizacji, na której zamierzają oprzeć swoją pomoc. Jeśli nie mają odpowiedniej specjalizacji - dodają 1 punkt. Nie ciągną wtedy karty, ale ich działanie jest traktowane jako pełnoprawna akcja, którą mogą odegrać. Jedynym graczem, losującym z talii jest ten, który dowodzi akcją. W takim wypadku, As, wyciągnięty przez tego gracza, daje Punkty Rozwoju Postaci wszystkim współpracującym, nie tylko jemu. Alternatywną metodą - zalecaną przy dużych wyzwaniach, jest wykonanie testów akcji przez wszystkich graczy i zsumowanie ich wartości. W takim rozstrzygnięciu, biorą udział tylko te testy akcji, które mają wartość równą 10 lub więcej. Asy wyciągnięte z talii przy użyciu drugiego sposobu, są rozliczane indywidualnie.

Przykład: John Hawk, najemnik ze specjalizacją w strzelaniu z łuku na poziomie 2 i Margaret Blade, czarodziejka lodu ze specjalizacją w tego typu zaklęciach na poziomie 3 wędrują razem drogą. Gdy wpadają w zasadzkę 5 uzbrojonych bandytów (PT=12) wywiązuje się walka. Sytuację taką można rozstrzygnąć dzieląc grupę atakującą na dwie części - wtedy zarówno Hawk, na którego rzuci się 3 uzbrojonych bandytów, jak i Margaret z dwoma zbirami na karku muszą pokonać wyzwanie o PT = 11 na każdym z nich. Aby testy zakończyły się sukcesem, Hawk musi wyciągnąć minimum 10 dowolnego koloru a Margaret minimum 9.

Kooperacja, pozwala na koordynację działań między nimi, dzięki czemu uzyskują przewagę. Decyzją graczy, dowodził akcją będzie John, on więc ciągnie kartę z talii. Suma specjalizacji, używanych w tej walce to 5 (John strzela z łuku - 2, a Magaret wyczarowuje lodowe sztylety - 3). Aby akcja zakończyła się sukcesem, wystarczy wyciągnąć kartę o wartości 8 lub więcej, dowolnego koloru. Co więcej, jeśli John wyciągnie Asa - obie postacie dostaną po jednym Punkcie Rozwoju Postaci.

Alternatywna wersja kooperacji, oznacza że zarówno gracz prowadzący Johna jak i Margaret będą ciągnąć kartę, ale muszą być to odpowiednio 8, w wypadku Hawka i 7 w wypadku Margaret (wynik TA=10 lub więcej). Jeśli któremuś z nich nie podejdą karty, ich test nie jest brany pod uwagę, a efekty przegranej są rozdzielane po równo między wszystkich biorących udział.

Wybór formy rozwiązania wyzwania, zależy od graczy.

Przy rozstrzyganiu Testu Akcji podczas kooperacji, sumuje się wszystkie czynniki - zarówno te pochodzące od bohaterów prowadzonych przez graczy jak i pozostałych aktorów i statystów.

Przykład: Jeśli Johnowi i Margaret towarzyszy dwóch tragarzy i przygodny bard - Tom Singer, dodatkowa premia za kooperację wynosi +2 (jeden punkt za dwóch tragarzy i jeden za barda, który może nie jest specjalistą w walce, ale może przynajmniej rozpraszać opryszków swoim śpiewem).

 

Grafika pochodzi z jednej z kart tarota z talii Rider Waite'a - 1910 rok. (ilustracje do tej talii wykonywała Pamela Colman Smith, zgodnie ze wskazówkami Waite'a a potem talia została opublikowana przez wydawnictwo Rider)