Magia i inne moce psychiczne

Świat gry (Winhersted) przewiduje możliwość stosowania magii lub innych mocy psychicznych, jednak jest to obarczone zmęczeniem1.

Poziom trudności efektu jaki twoja postać będzie chciała uzyskać, jest ceną jaką musi zapłacić za podjętą próbę nawet jeśli nie osiągnie celu. Każde zaklęcie czy używana moc, powinna mieć również efekt negatywny2 ujawniający się w wypadku niepowodzenia testu. Poziom trudności zaklęcia lub mocy psychicznej używanej w walce jest wartością jaką postać dodaje3 do swojej determinacji.

Transmutacja

Transmutacja umożliwia zmianę, siłą własnej woli materiału, z którego wykonany jest przedmiot w inny. Proces jest objęty podobnym kosztem jak rzucenie odpowiedniego zaklęcia, jednak warunkiem powodzenia jest posiadanie zarówno konwertowanego przedmiotu jak i próbki materiału, w który będzie przedmiot zmieniany. Poziom trudności zależy od wielkości przedmiotu i twardości finalnej wersji – podobnie jak w wypadku rzemiosła. Niezależnie od powodzenia, ponoszony jest koszt procesu w punktach energii.

Modyfikator poziomu trudności w zależności od wielkości przedmiotu
B. Mały
Mały
Średni
Duży
B. Duży
Ogromny
+1
+2
+3
+4
+5
+6

 

Modyfikator poziomu trudności w zależności od twardości przedmiotu
Modyfikator
Twardość
Przykłady
+1
Bardzo miękki
miękkie części roślin i zwierząt, papier, płótno
+2
Miękki
skóra, niektóre łodygi roślin, glina przygotowana do obróbki
+3
Średnio twardy
drewno, kości przygotowane do obróbki
+4
Twardy
miękkie metale – ołów, cyna etc., twarde gatunki drewna, kości
+5
Bardzo twardy
większość metali, szkło pyłowe
+6
Niesamowicie twardy
kamienie szlachetne, skały magmowe etc.

Inne moce

Podobny schemat można przyjąć, jeśli fikcja będzie wymagała stworzenia innych rodzajów mocy nadnaturalnych. Ich użycie daje większe możliwości, ale powinno być obarczone adekwatnym kosztem4.

1Stratą punktów energii a gdy te się skończą – zdrowia.

2Jeśli nie masz lepszego pomysłu – możesz zwiększyć koszt energii o 1 punkt albo wręcz przenieść go na zdrowie.

3Postać ze specjalizacją w magii lodu na poziomie 3, zamierza użyć w walce zaklęcia lodowego sztyletu o PT=2 (test uproszczony bo jego specjalizacja jest wyższa od poziomu trudności zaklęcia). Jeśli mu się uda, determinacja jaką osiągnie (lub doda w wypadku kooperacji) będzie wynosiła 5. Bez względu na osiągnięty efekt - traci 2 punkty energii jako koszt czaru.

4W telekinezie polegającej na przemieszczaniu przedmiotów, istotna dla wydatku energetycznego może być odległość i waga elementu przemieszczanego.