Róża Wiatrów

W różnych sytuacjach podczas gry z użyciem zasad Elektry może się okazać, że musisz określić kierunek, w jakim podąża Twoja postać albo, w którym znajduje się jakiś istotny punkt orientacyjny / ważne miejsce etc. Do tego celu możesz użyć dwóch kart, zwracając uwagę na ich kolory i barwę. Grafika obok, prezentuje taką "Różę wiatrów".

Pierwsza karta:

  • Trefl: Północ
  • Kier: Wschód
  • Pik: Południe
  • Karo: Zachód

Druga karta modyfikuje kierunek, lub potwierdza wcześniejszy:

  • Trefl: Północ, jeśli pierwszą kartą był trefl lub południe (czarna), jeśli pierwszą kartą był pik. W pozostałych wypadkach północny wschód lub północny zachód.
  • Kier: Wschód, jeśli pierwszą kartą był kier lub zachód (czerwona), jeśli pierwszą kartą było karo. W pozostałych wypadkach pólnocny wschód lub południowy wschód.
  • Pik: Południe jeśli pierwszą kartą był pik lub północ (czarna), jeśli pierwszą kartą był trefl. W pozostałych wypadkach południowy wschód lub południowy zachód.
  • Karo: Zachód, jeśli pierwszą kartą było karo lub wschód (czerwona) jeśli pierwszą kartą był kier. W pozostałych wypadkach północny zachód lub południowy zachód.
Róża Wiatrów - na kartach do systemu RPG Elektra