Samotna wyspa

"Samotna Wyspa", to samodzielny moduł sandboksowy oparty na systemie Elektra. Zasady w nim zawarte i opis świata, pozwają na poprowadzenie gry, bez wcześniejszej znajomości "Elektry" ani świata "Winhersted", w którego fragmencie toczyć się będzie akcja.

Załączony bestiariusz, zasady tworzenia postaci i świata (generator wysp), zarządzania zasobami i wykonywania testów, tworzą z tego modułu samodzielny produkt.

Część z zasad ma charakter testowy - to nadal Beta. Jeśli ich działanie potwierdzi się w praktyce, prawdopodobnie zastąpią obecne w głównym systemie.

Typ pliku: 
Numer wersji: 
0.3 Beta