Znajomości

Stwórz trzech bohaterów niezależnych, którzy będą powiązani z Twoją postacią1. Każdy z nich będzie posiadał następujące charakterystyki:

  • Imię i Nazwisko - możesz je wygenerować z tabeli, znajdującej się w rozdziale „Aktorzy”.

  • Rola - przypisz każdemu z nich jedną lub więcej z poniższych funkcji. Rola ma wpływ również na poziom trudności relacji między Twoją postacią a nim. O ile nie jest to określone inaczej, domyślny Poziom Trudności2 (PT) znajomego wynosi 3+ modyfikator. Może się zdarzyć, że znajomemu przypadnie w udziale „rola mieszana”. Mistrz / Sympatia lub Mistrz / Osobisty wróg mogą inspirować ciekawe zwroty akcji. Jeśli nie możesz się zdecydować, wylosuj kartę stosując następującą punktację: Walet (11), Dama (12), Król (13), As (14) i dzieląc wartość karty na 2. Jeśli będzie to Król lub As, znajomy ma podwójną rolę. W takim wypadku zsumuj modyfikatory PT z obu ról i dopiero tak uzyskany modyfikator dodaj do PT aktora.

  1. Osobisty wróg – niektórzy mówią, że miara człowieka jest to, jak potężni są jego wrogowie. Osobistego wroga łączy z bohaterem jakieś wydarzenie ze wspólnej przeszłości. Być może to on jest odpowiedzialny za aktualny stan posiadania postaci, którą tworzysz. (modyfikator PT+2)

  2. Przyjaciel - postać, której bohater ufa i może na niej polegać. (modyfikator PT-1)

  3. Mistrz / Mentor - autorytet może być zarówno w konkretnej dziedzinie jak i moralny. Jest to osoba, którą bohater darzy szacunkiem. (modyfikator PT+0)

  4. Sympatia - osoba, którą Twoja postać darzy ciepłymi uczuciami. Nie oznacza to, że są one odwzajemnione. (modyfikator PT-2)

  5. Dziwak - pojawia się w życiu bohatera w najmniej spodziewanych okolicznościach. Wie o różnych rzeczach i powoduje często konsternację lub wpędza go w kłopoty. (modyfikator PT+1)

  6. Agent – zleceniodawca, który zna preferencje bohatera, odnośnie sposobu zarabiania pieniędzy. Co prawda bierze swój procent, ale rozlicza się jak zawodowiec z zawodowcem. (modyfikator PT+0)

  • Motyw działania – to cel, który przyświeca danej postaci. Jeśli nie masz na niego pomysłu, pomiń go. Twój bohater nie musi znać motywów działania swoich znajomych – być może odkryje co to jest w trakcie swoich przygód.

1W niektórych scenariuszach i modułach, mogą być oni stworzeni odgórnie i jedyne co będziesz musiał zrobić, to wybrać / wylosować swoje relacje z nimi.

2Poziom Trudności to wartość brana pod uwagę przy określaniu jak wielkie jest wyzwanie stawiane przed postacią gracza. Jego zastosowanie jest omówione w zasadach dotyczących tworzenia fikcji zależnej